fot. Dworek racławicki

Aktualności

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Racławice

W grudniu 2020r. Gmina Racławice podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu pn. „Mobilne Racławice”. Projekt został przygotowany i złożony przez Gminę Racławice w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku...


2021-01-14

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie pragnie poinformować, że z dniem 31.12.2020r. zakończono realizację części kserotermicznej projektu POIS.02.04.00-00-0180/16  pn.  „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” Zapraszamy do zapoznania się  z folderem informacyjnym dotyczącym projektu zamieszczonym na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie : http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero-foldery-2


2021-01-11

„Zdalna szkoła +”

Szanowni Państwo. Jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na podstawie zawartej w dniu 18.08.2020r. umowy nr6591184436 o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:...


2020-12-29


Polecamy