fot. Dworek racławicki

Aktualności

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z  późniejszymi zmianami/   zwołuję sesję Rady Gminy Racławice w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 10:00   w sali konferencyjnej urzędu gminy. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD: 1.  Otwarcie...


2016-01-26

Wspieramy akcję pomocy dla Kornelki.

https://www.siepomaga.pl/kornelka


2016-01-14


Polecamy