fot. Dworek racławicki

Aktualności

Środki unijne wspierają lokalne społeczności.

#EGM2020 Jakie pozytywne skutki niesie ze sobą korzystanie z funduszy Unii Europejskiej? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje wsparcie dla osób pracujących z Małopolski w bonach szkoleniowych w ramach projektów „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Wszystko to dzięki środkom pozyskanym z UE. Projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”...


2020-09-30

Ogłoszenie o Naborach wniosków 2020

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich MiechowskieStowarzyszenie Gmin JaksaLokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica,Gołcza,Kozłów,Książ...


2020-09-29

Jak założyć KGW?

#EGM2020 Doceńmy działalność Kół Gospodyń Wiejskich! Pokażmy, że ta działalność jest ważna. Promujmy ją i wspierajmy. Jak krok po kroku założyć KGW i jakich formalności dopełnić? Jak pozyskać prawie 5.000 zł. dofinansowania z ARiMR na działalność statutową KGW? Te i inne informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższy link: Informacje te...


2020-09-21


Polecamy