fot. Dworek racławicki

Aktualności

Roczny Program Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 - konsultacje.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Racławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Racławice do składania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”. Konsultacje przeprowadzone...


2021-10-11

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice

Racławice, dnia 5.10.2021r. Znak BGK 2710.ZP.W.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 46 ust....


2021-09-30


Polecamy