fot. Dworek racławicki

Aktualności

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania...


2022-03-04

Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, iż Urząd Gminy w Racławicach od 1 marca rozpoczyna zbiórkę niezbędnych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. Potrzebne są następujące rzeczy: - środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe,...


2022-03-01

Pakiet informacji dla Uchodźców

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego...


2022-02-25


Polecamy