fot. Dworek racławicki

Aktualności

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo. Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. umowy o powierzenie grantu nr 1655/2020 w ramachProgramu OperacyjnegoPolska Cyfrowa na lata 2014 – 2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostępdo szybkiego Internetu”...


2020-09-18

Wróć z POWERem!

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie DLA KOGO? Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej...


2020-09-15

Lokalni Liderzy Małopolski

#EGM2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza sołtysów oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich do zapisania się do Facebook-owej grupy dyskusyjnej , która jest przeznaczona dla lokalnych liderów z Małopolski. Została stworzona po to aby inspirować, doświadczać a także poszerzać swoją wiedzę, wymieniać poglądy a przede wszystkim współpracować. Znajdą Państwo...


2020-09-14


Polecamy