fot. Dworek racławicki

Aktualności

Informacja w sprawie gospodarstw dotkniętych suszą.

Informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117). Zgodnie z ww. rozporządzeniem: 1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać...


2022-10-26


Polecamy