fot. Dworek racławicki

Aktualności

Nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Szanowni Państwo,uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu isposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabórwniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienianiekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały...


2022-06-15

XXII Sesja Rady Gminy Racławice

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 29 czerwca o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD: 3.Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Racławice. 4.Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami. 5.Sprawozdanie za rok 2021 z działalności dotyczące: a/ Szkoły Podstawowej...


2022-06-14

Informacja o rejestracji produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw...


2022-06-13


Polecamy