fot. Dworek racławicki

Aktualności

Ogłoszenie numer 1/2016

Opublikowano: 16.11.2016 r. Ogłoszenie numer 1/2016 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa ...


2016-11-16

Służba Celna ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki...


2016-10-06

UWAGA- zawsze żądaj rachunku!!!

    Przypominamy właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych o obowiązku posiadania umowy na wywóz ścieków oraz dowodów zapłaty za tę usługę (rachunek, faktura, paragon). Obowiązek ten nakładają na mieszkańców przepisy: •    Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z którą: Art....


2016-10-03


Polecamy