fot. Dworek racławicki

Aktualności

Usługa schronienia dla osób bezdomnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2019 z dnia 31.07.2019r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice, Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,...


2019-07-31

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Informuje się,że do dnia 05 czerwca 2019 r.w godzinach od 8.00 do 15.30 w Urzędzie Gminy w Racławicach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborcze jw Racławicach do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolnicze jw 2019 r. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem...


2019-05-28


Polecamy