fot. Dworek racławicki

Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Racławice informuje, że planuje wziąć udział w II edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku o udzielenie dotacji na remont zabytków dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym zostaną wskazane inwestycje dotyczące obiektów wpisanych...


2023-02-01

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz...


2023-01-31

Diagnoza potrzeb w sprawie realizacji programu „ Korpus wsparcia Seniorów „ na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Racławice w sprawie potrzeby realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2023 i prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorów w wieku 65 lat i więcej w w/w Programie...


2023-01-31


Polecamy

Rozlicz PIT w gminie Racławice
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” realizowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.