fot. Dworek racławicki

Aktualności

Obwieszczenie - usuwanie szkód powodziowych na potoku Ścieklec 

Znak: BGK 6730.3.CP. 2016                                                               Racławice  01.08.2016 r. Zgodnie z art.10 § 1 i art.61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek:   Pełnomocnika  Małopolskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Krakowie, ul. Szlak 73, 32-153 Kraków – Pana Krystiana Karczewskiego Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o.   Wszczęte...


2016-08-01

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Racławice informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu w Racławicach 15 został wywieszony w dniu 1 sierpnia 2016r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej. Adam Samborski Wójt Gminy Racławice


2016-07-29

Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,...


2016-07-28


Polecamy