fot. Dworek racławicki

Aktualności

Sesja Rady Gminy Racławice

Na podstawie art.20 ust.2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2001 roku Nr.142 poz.1591 zpóźniejszymi zmianami/   zwołuję sesję Rady Gminy Racławice w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD: 1.  Otwarcie i stwierdzenie...


2016-04-20

Wybory Chłopa Roku 2016

  Obsługa gastronomiczna podczas Wyborów Chłopa Roku 2016: FIRMA DARKO kontakt: Pani Karolina Konopa kaja@darko-gastronomia.pl 605 997 633


2016-03-23

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE

S k o r z y s t a j     z   o k a z j i   !!! NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ   Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Sił Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia wojskach Obrony...


2016-03-22


Polecamy