fot. Dworek racławicki

Aktualności

Konferencja gminna dotycząca konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej działalności w ramach podejście LEADER programu PROW 2023-2027, realizowanego na terenie Powiatu miechowskiego.

ZAPROSZENIE Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działaniaserdecznie zaprasza przedstawicieli władz Gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gminyRacławice,na Konferencję gminną dotyczącą konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej działalności w ramach podejście LEADER programuPROW 2023-2027,realizowanego na tereniePowiatu miechowskiego. Bardzo prosimy o liczne przybycie na spotkanie...


2022-10-05

I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Racławice w sprawie punktów odbioru tabletek jodku potasu

Uprawnione do odbioru tabletek jodku potasu są osoby do 60 roku życia. Dystrybucjapreparatu jodku potasu rozpocznie się po ogłoszeniu „akcji” w środkach masowego przekazu lub Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Lp. Punkt odbioru tabletek jodku potasu Mieszkańcy sołectwauprawnieni do odbioru tabletek jodku potasu 1. Urząd Gminy Racławice, Racławice 15 Dosłońce, Dale Janowiczki...


2022-10-05


Polecamy