fot. Dworek racławicki

Aktualności

Informacja w sprawie gospodarstw dotkniętych suszą.

Informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117). Zgodnie z ww. rozporządzeniem: 1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać...


2022-10-26

Dystrybucja i sprzedaż węgla przez gminę

Urząd Gminy w Racławicach przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie  gminy Racławice zainteresowanych zakupem paliwa stałego – węgla kamiennego.  W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Racławice w tym zakresie (tj....


2022-10-25

Pomoc przy zakupie węgla

  Dla mieszkańców Gminy Racławice – osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe (bez wsparcia rodziny) powyżej 60 roku życia, bez dostępu do Internetu. Co należy zrobić ?   1. Zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości   2. Posiadać potwierdzenie złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)     Gdzie się...


2022-10-24


Polecamy

Rozlicz PIT w gminie Racławice
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” realizowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.