fot. Dworek racławicki

Aktualności

Dystrybucja i sprzedaż węgla przez gminę

Urząd Gminy w Racławicach przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie  gminy Racławice zainteresowanych zakupem paliwa stałego – węgla kamiennego.  W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Racławice w tym zakresie (tj....


2022-10-25

Pomoc przy zakupie węgla

  Dla mieszkańców Gminy Racławice – osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe (bez wsparcia rodziny) powyżej 60 roku życia, bez dostępu do Internetu. Co należy zrobić ?   1. Zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości   2. Posiadać potwierdzenie złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)     Gdzie się...


2022-10-24

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa

14 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Racławicach odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego. W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in....


2022-10-19


Polecamy